Afet ve Acil Durum Merkezi Şube Müdürlüğü

ŞUBE MÜDÜRÜ
Ahmet BURTAŞKIRAY
  
Afet ve Acil Durum Merk.Şb.Müd. 

Afet ve Acil Durum Merkezi Şube Müdürlüğü Görevleri

1)-İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İlgili mevzuatta uyum değişiklikleri yapılıncaya kadar, ilgili mevcut mevzuatta belirlenmiş İl Kriz Merkezi görevlerini de, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi bünyesinde yürütmek.
2)-Afet ve acil durum müdahale il planlarını, mahalli idareler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar işbirliği ile koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
3)-Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak müdahale çalışmalarını yürütmek.
4)-Afet ve acil durumlarda, itfaiye ve diğer arama ve kurtarma hizmeti veren kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli arama, kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini koordine etmek ve bu faaliyetlerde kullanılabilecek araç, gereç ve malzemeler için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine ederek depolar kurmak veya kurdurmak ile bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
5)-İl Kurtarma ve Yardım Komitesi ile ilgili işlemleri yapmak.
6)- Afet ve acil durumlarda ayni, nakdi ve insani yardım esaslarının uygulanmasını sağlamak.
7)-Afet ve acil durum yönetim merkezinin, haberleşme ve bilgi sistemlerinin standartlara uygun olmasını, merkezi sistemle entegrasyonunu ve bu standardın sürekliliğini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek geliştirilmesini sağlamak.
8)-İl afet ve acil durum yönetim merkezinin, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştırılmasını sağlamak.
9)-Afet ve acil durumlara ilişkin koordinasyon faaliyetlerinin sekretarya hizmetlerini yapmak.

   

Bingöl Valisi  

   

Duyuru & İlan  

Web Sitemiz Güncellendi

Web sitemiz yeni yüzüyle sizlerle

 

Alo Afad 122

Alo Afad 122 Acil Çağrı Numarası Hizmete Girmişt

DASK" Doğal Afet Sigortaları Kurumu"

Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor... Türkiye' nin 81 ili yarışıyor, depreme en hazırlıklı üç ili seçiliyor.Sallanmayın! Siz de zorunlu Deprem Sigortası yaptırın.

BİNGÖL AFAD E-POSTA

Müdürlüğümüz yeni E-Posta Adresi

bıngolmdr@afad.gov.tr ' dir.

VEFAT

KURUMUMUZ ÇALIŞANLARINDAN ORHAN ERENERİN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Müdürlüğümüz Personeli Emin YILMAZ emekliliğe ayrıldı

Müdürlüğümüz Personellerinden  İnşaat Teknikeri olarak görev yapan Emin YILMAZ 08.01.2016 tarihinden itibaren emekliliğe ayrılmıştır. Müdürlüğümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder ve kurum olarak yeni hayatında sağlık,sıhhat ve mutluluklar dileriz.

 
   

Bingöl  

   

Saat  

   

Hava Durumu  

Detaylý bilgi için resmin üzerine týklayýn.

   

Son Depremler  

   
© Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü